Användarföreningens halvårsträff och Formpipes kundträff 2023

Användarföreningen vill tacka alla som deltog på halvårsträffen, tack!
Vi hade en bra halvdag där förslagsverksamheten, röstningsförfarandet och resultatet gicks igenom.

Nexer presenterade en anpassning för massutskick gjord för Kammarkollegiet och Formpipe svarade på våra inskickade frågor.

Slutligen pratade Formpipe om kommande teknik för länkad öppen data.
En sammanställning finns här: Halvårsträffen 2023