Föreningsinformation

Platinas användarförening är en frivillig sammanslutning av kundrepresentanter för organisationer som använder sig av Enterprise Content Management-systemet Platina. Systemet levereras av FormPipe Software AB. Medlemskapet är gratis.

Föreningen har som syfte att:

  • möjliggöra och främja medlemmarnas utbyte av erfarenheter av systemet
  • genom digitala mötesplatser och fysiska träffar öka möjligheterna för medlemmar att hitta samarbetsområden och komma i kontakt med varandra
  • förmedla information om FormPipes arbetsprocess, organisation och events kring Platina
  • bidra till en ökad kunskap om systemet, dess utveckling och möjligheter.

Föreningens mål är att:

  • tillhandahålla en Facebookgrupp för att förenkla kontaktskapandet
  • arrangera 1-2 användarträffar per år, antingen i egen regi eller i samarbete med FormPipe
  • tillhandahålla en levande och uppdaterad webbsida (www.platinauser.se)
  • kontinuerligt träffa och föra diskussioner med FormPipe om systemet.

Användarföreningens årsmöte är högsta beslutande organ och varje organisation som är medlem i användarföreningen har en röst. Årsmötet hålls under hösten, oftast i anslutning till Formpipes kunddagar.

Vill du bli medlem? Gå till föreningens Facebookgrupp “Platinas Användarförening och anslut dig till denna eller kontakta styrelsen via e-post.

Produktrådet

FormPipe har aktivt pekat ut användarföreningen som den samarbetspart vars önskemål om produkten har högst prioritering i deras utvecklingsarbete. Användarföreningen samverkar med Formpipes produktråd för Platina för att få in ändringsförslag i roadmap/utvecklingsplanen för Platina.

Formpipes kundträff

Varje år anordnar Formpipe en kundträff som är öppen för alla deras kunder. Användarföreningen finns med som representant och anordnar en halvårsträff för medlemmar i anslutning till kundträffen. För mer information om kundträffen kontakta Formpipe.