Lämna förslag till Formpipe

Kundpåverkan

Flera av förändringarna och förbättringarna i nya versioner är resultatet av synpunkter och önskemål från kunderna.
Gör det någon skillnad om man tycker något?
Ja, definitivt!

Skicka in dina utvecklingsförslag och då påverkar du utvecklingen av Platina.

Alla organisationer som är medlemmar i användarföreningen kan lämna förslag på förändringar i Platina.

Förslagen lämnas via Förslagsformulär i MS Forms: Förslagsformulär (2023 stängt för nya förslag)
Förslag kan lämnas mellan mars och december varje år. Detta är förhoppningsvis en temporär lösning, dialog med Formpipe pågår.

Resultatet av röstningen presenteras på användarföreningens halvårsträff.

Redan registrerade förslag och ärendena kan följas via The Pipe: Förbättringsförslag
Du behöver vara inloggad för att komma åt dokumentet. Om du inte har inlogg eller åtkomst behöver du kontakta din kundansvariga hos Formpipe.


Hur lämnar jag ett förslag?

För att kunna lämna förslag öppnar du formuläret i länken ovan. För att kunna spara formuläret krävs att du är inloggad i Google men det går bra att skicka in utan inlogg.
Fyll i formulärets alla obligatoriska fält och klicka på Skicka. Förslaget kommer in till styrelsen som sammanställer förslagen inför röstningen.
Förslag kan lämnas fram till och med december.

Hur röstar jag på inlämnade förslag?

Styrelsen sammanställer alla förslagen och skickar ut ett formulär för röstningen under januari/februari. Röstningen sammanställs och resultatet presenteras på halvårsträffen under våren.


Formpipes arbetsprocess

Varje vår släpper Formpipe en ny version av Platina. Versionen innehåller ny funktionalitet, förbättringar av befintlig sådan samt rättningar.

Varje höst släpper Formpipe en servicepack till senaste version av Platina. Den innehåller rättningar av eventuella fel som har upptäckts.

Gamla ärenden

Som vi meddelade tidigare så stängs Canny ner och användarföreningen har fått de gamla ärendena exporterade till en Excel-fil som kan hämtas här: Gamla ärenden i Canny tom 2022-04-20.