Styrelsen

Styrelsen 2023-2024 för användarföreningen består av minst 4 (max 6) medlemmar som valts av deltagare närvarande vid årsmötet.
Vår strävan är att styrelsen ska återspegla så många olika organisationer som det bara går.

Du kontaktar lämpligen styrelsen via namnlänkarna (skicka epost) nedan.

 

Namn Roll Organisation
Jacob Derefeldt Ordförande, Förslagsverksamhet Höganäs kommun
Suzanna Bengtsson Medlems- och Facebookansvarig Bollebygds kommun
Fabiola Rodriguez Sekreterare Region Stockholm
Nicklas Björling Ansvarig hemsidan, vice ordförande Riksantikvarieämbetet

 

Valberedning: Martin From